کمترین: 
212.35
بیشترین: 
226
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
226
زمان: 
6/24 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 226 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 00:00","price":216.74},{"date":"1397/06/24 02:30","price":218.26},{"date":"1397/06/24 03:00","price":214},{"date":"1397/06/24 05:30","price":215.84},{"date":"1397/06/24 06:00","price":213.2},{"date":"1397/06/24 08:30","price":212.35},{"date":"1397/06/24 09:00","price":214.12},{"date":"1397/06/24 11:30","price":213},{"date":"1397/06/24 12:00","price":213.32},{"date":"1397/06/24 13:00","price":215.77},{"date":"1397/06/24 14:30","price":217.2},{"date":"1397/06/24 15:00","price":217.79},{"date":"1397/06/24 17:30","price":216.61},{"date":"1397/06/24 18:00","price":217.94},{"date":"1397/06/24 20:30","price":224.1},{"date":"1397/06/24 21:00","price":222.87},{"date":"1397/06/24 23:30","price":226}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399