کمترین: 
6469.3
بیشترین: 
6545.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6531
زمان: 
6/24 23:30
قیمت بیت کوین امروز 24 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 6531 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 00:00","price":6469.3},{"date":"1397/06/24 02:30","price":6528.5},{"date":"1397/06/24 03:00","price":6512.9},{"date":"1397/06/24 05:30","price":6524.2},{"date":"1397/06/24 06:00","price":6489.1},{"date":"1397/06/24 08:30","price":6498.6},{"date":"1397/06/24 09:00","price":6498},{"date":"1397/06/24 11:30","price":6487.4},{"date":"1397/06/24 12:00","price":6485.3},{"date":"1397/06/24 13:00","price":6501.3},{"date":"1397/06/24 14:30","price":6517.2},{"date":"1397/06/24 15:00","price":6518.9},{"date":"1397/06/24 17:30","price":6520.9},{"date":"1397/06/24 18:00","price":6536},{"date":"1397/06/24 20:30","price":6545.6},{"date":"1397/06/24 21:00","price":6534.2},{"date":"1397/06/24 23:30","price":6531}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398