کمترین: 
18.9
بیشترین: 
18.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18.9
زمان: 
6/23 18:08
قیمت ذغال سنگ امروز 23 شهریور 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 18.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 18:08","price":18.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398