کمترین: 
76.46
بیشترین: 
76.46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.46
زمان: 
6/23 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 23 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 76.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 18:08","price":76.46}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398