پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4390000
بیشترین: 
4450000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4400000
زمان: 
6/23 21:00
قیمت سکه امامی امروز 23 شهریور 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 4400000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 12:36","price":4420000},{"date":"1397/06/23 12:42","price":4450000},{"date":"1397/06/23 12:48","price":4430000},{"date":"1397/06/23 12:54","price":4425000},{"date":"1397/06/23 13:00","price":4427000},{"date":"1397/06/23 13:06","price":4410000},{"date":"1397/06/23 13:36","price":4419000},{"date":"1397/06/23 13:42","price":4410000},{"date":"1397/06/23 13:54","price":4425000},{"date":"1397/06/23 14:06","price":4422000},{"date":"1397/06/23 14:12","price":4420000},{"date":"1397/06/23 14:18","price":4425000},{"date":"1397/06/23 14:24","price":4430000},{"date":"1397/06/23 14:30","price":4425000},{"date":"1397/06/23 15:00","price":4423000},{"date":"1397/06/23 15:06","price":4415000},{"date":"1397/06/23 15:12","price":4414000},{"date":"1397/06/23 15:18","price":4420000},{"date":"1397/06/23 15:30","price":4417000},{"date":"1397/06/23 15:36","price":4420000},{"date":"1397/06/23 15:48","price":4417000},{"date":"1397/06/23 15:54","price":4410000},{"date":"1397/06/23 16:06","price":4418000},{"date":"1397/06/23 16:24","price":4415000},{"date":"1397/06/23 16:54","price":4418000},{"date":"1397/06/23 17:00","price":4415000},{"date":"1397/06/23 17:06","price":4410000},{"date":"1397/06/23 17:18","price":4415000},{"date":"1397/06/23 17:24","price":4410000},{"date":"1397/06/23 17:30","price":4412000},{"date":"1397/06/23 17:42","price":4425000},{"date":"1397/06/23 17:54","price":4418000},{"date":"1397/06/23 18:18","price":4410000},{"date":"1397/06/23 18:24","price":4420000},{"date":"1397/06/23 18:30","price":4415000},{"date":"1397/06/23 19:00","price":4405000},{"date":"1397/06/23 19:06","price":4395000},{"date":"1397/06/23 19:12","price":4390000},{"date":"1397/06/23 19:24","price":4400000},{"date":"1397/06/23 19:48","price":4390000},{"date":"1397/06/23 19:54","price":4410000},{"date":"1397/06/23 20:06","price":4390000},{"date":"1397/06/23 20:12","price":4397000},{"date":"1397/06/23 20:18","price":4410000},{"date":"1397/06/23 20:24","price":4405000},{"date":"1397/06/23 20:30","price":4410000},{"date":"1397/06/23 20:36","price":4400000},{"date":"1397/06/23 20:48","price":4405000},{"date":"1397/06/23 21:00","price":4400000}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398