کمترین: 
369700
بیشترین: 
371500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
370300
زمان: 
6/23 20:10
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 23 شهریور 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 23 شهریور 1397 , 370300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 12:25","price":370200},{"date":"1397/06/23 12:40","price":370700},{"date":"1397/06/23 13:05","price":370800},{"date":"1397/06/23 13:10","price":370600},{"date":"1397/06/23 13:15","price":370700},{"date":"1397/06/23 13:25","price":370400},{"date":"1397/06/23 13:40","price":370200},{"date":"1397/06/23 13:45","price":369700},{"date":"1397/06/23 13:55","price":370300},{"date":"1397/06/23 14:00","price":370400},{"date":"1397/06/23 14:10","price":370200},{"date":"1397/06/23 14:15","price":370400},{"date":"1397/06/23 14:20","price":370600},{"date":"1397/06/23 14:25","price":370500},{"date":"1397/06/23 14:40","price":370700},{"date":"1397/06/23 14:45","price":370800},{"date":"1397/06/23 14:50","price":370400},{"date":"1397/06/23 16:00","price":370700},{"date":"1397/06/23 17:25","price":370800},{"date":"1397/06/23 17:40","price":371500},{"date":"1397/06/23 17:55","price":371400},{"date":"1397/06/23 18:00","price":370600},{"date":"1397/06/23 18:05","price":370400},{"date":"1397/06/23 18:10","price":370800},{"date":"1397/06/23 18:50","price":370600},{"date":"1397/06/23 19:00","price":370200},{"date":"1397/06/23 19:15","price":369900},{"date":"1397/06/23 19:30","price":370400},{"date":"1397/06/23 19:55","price":370700},{"date":"1397/06/23 20:05","price":370400},{"date":"1397/06/23 20:10","price":370300}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398