پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1617000
بیشترین: 
1631000
قیمت تقلبی: 
1625500
زمان: 
6/23 20:10
قیمت آبشده شنبه ای امروز 23 شهریور 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 1625500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 11:45","price":1617000},{"date":"1397/06/23 11:50","price":1620000},{"date":"1397/06/23 12:00","price":1624000},{"date":"1397/06/23 12:10","price":1623000},{"date":"1397/06/23 12:15","price":1625000},{"date":"1397/06/23 12:20","price":1623000},{"date":"1397/06/23 12:25","price":1625000},{"date":"1397/06/23 12:40","price":1629000},{"date":"1397/06/23 12:45","price":1623000},{"date":"1397/06/23 12:55","price":1627500},{"date":"1397/06/23 13:00","price":1626000},{"date":"1397/06/23 13:05","price":1624000},{"date":"1397/06/23 13:10","price":1625000},{"date":"1397/06/23 13:15","price":1627500},{"date":"1397/06/23 13:20","price":1625000},{"date":"1397/06/23 13:25","price":1626000},{"date":"1397/06/23 13:40","price":1619000},{"date":"1397/06/23 13:45","price":1621000},{"date":"1397/06/23 13:55","price":1625500},{"date":"1397/06/23 14:00","price":1626000},{"date":"1397/06/23 14:05","price":1624000},{"date":"1397/06/23 14:10","price":1625000},{"date":"1397/06/23 14:15","price":1624000},{"date":"1397/06/23 14:20","price":1626000},{"date":"1397/06/23 14:30","price":1625000},{"date":"1397/06/23 14:40","price":1627500},{"date":"1397/06/23 14:45","price":1628000},{"date":"1397/06/23 14:50","price":1625000},{"date":"1397/06/23 15:00","price":1624000},{"date":"1397/06/23 15:40","price":1625000},{"date":"1397/06/23 15:45","price":1623000},{"date":"1397/06/23 16:00","price":1627500},{"date":"1397/06/23 16:10","price":1625000},{"date":"1397/06/23 16:15","price":1624000},{"date":"1397/06/23 16:25","price":1626000},{"date":"1397/06/23 16:40","price":1625500},{"date":"1397/06/23 16:45","price":1626000},{"date":"1397/06/23 16:55","price":1625500},{"date":"1397/06/23 17:05","price":1625000},{"date":"1397/06/23 17:15","price":1624000},{"date":"1397/06/23 17:20","price":1626000},{"date":"1397/06/23 17:25","price":1625000},{"date":"1397/06/23 17:40","price":1631000},{"date":"1397/06/23 17:45","price":1628000},{"date":"1397/06/23 17:50","price":1629000},{"date":"1397/06/23 17:55","price":1625000},{"date":"1397/06/23 18:00","price":1624000},{"date":"1397/06/23 18:05","price":1624500},{"date":"1397/06/23 18:10","price":1628000},{"date":"1397/06/23 18:20","price":1625000},{"date":"1397/06/23 18:25","price":1626000},{"date":"1397/06/23 18:40","price":1625000},{"date":"1397/06/23 18:50","price":1627000},{"date":"1397/06/23 18:55","price":1625000},{"date":"1397/06/23 19:00","price":1624000},{"date":"1397/06/23 19:05","price":1621000},{"date":"1397/06/23 19:20","price":1622000},{"date":"1397/06/23 19:25","price":1621500},{"date":"1397/06/23 19:30","price":1626000},{"date":"1397/06/23 19:40","price":1622500},{"date":"1397/06/23 19:45","price":1625000},{"date":"1397/06/23 19:50","price":1624500},{"date":"1397/06/23 19:55","price":1623500},{"date":"1397/06/23 20:00","price":1622000},{"date":"1397/06/23 20:05","price":1626000},{"date":"1397/06/23 20:10","price":1625500}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398