کمترین: 
1201.49
بیشترین: 
1205.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1204.78
زمان: 
6/23 11:30
قیمت اونس طلا امروز 23 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 23 شهریور 1397 , 1204.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 02:30","price":1201.49},{"date":"1397/06/23 05:30","price":1203.20},{"date":"1397/06/23 08:30","price":1205.38},{"date":"1397/06/23 11:30","price":1204.78}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399