پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
68.28
بیشترین: 
69.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.92
زمان: 
6/23 23:08
قیمت نفت سبک امروز 23 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 68.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 00:08","price":68.72},{"date":"1397/06/23 01:08","price":68.73},{"date":"1397/06/23 02:08","price":68.81},{"date":"1397/06/23 03:08","price":68.75},{"date":"1397/06/23 04:08","price":68.81},{"date":"1397/06/23 04:32","price":68.84},{"date":"1397/06/23 05:08","price":68.86},{"date":"1397/06/23 06:08","price":68.87},{"date":"1397/06/23 06:32","price":68.85},{"date":"1397/06/23 07:08","price":68.89},{"date":"1397/06/23 08:08","price":68.72},{"date":"1397/06/23 09:08","price":68.78},{"date":"1397/06/23 10:08","price":68.83},{"date":"1397/06/23 11:08","price":68.75},{"date":"1397/06/23 12:08","price":68.94},{"date":"1397/06/23 13:08","price":68.98},{"date":"1397/06/23 14:08","price":68.81},{"date":"1397/06/23 16:08","price":68.84},{"date":"1397/06/23 17:08","price":68.83},{"date":"1397/06/23 18:08","price":68.75},{"date":"1397/06/23 18:32","price":68.59},{"date":"1397/06/23 19:08","price":68.28},{"date":"1397/06/23 20:08","price":68.84},{"date":"1397/06/23 21:08","price":69.14},{"date":"1397/06/23 22:08","price":68.73},{"date":"1397/06/23 23:08","price":68.92}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398