کمترین: 
205.9
بیشترین: 
220.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
213.52
زمان: 
6/23 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 213.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 00:00","price":207.1},{"date":"1397/06/23 02:30","price":205.98},{"date":"1397/06/23 03:00","price":207.5},{"date":"1397/06/23 05:30","price":212.35},{"date":"1397/06/23 06:00","price":211.48},{"date":"1397/06/23 08:30","price":220.78},{"date":"1397/06/23 09:00","price":219.5},{"date":"1397/06/23 11:30","price":219.77},{"date":"1397/06/23 12:00","price":219.7},{"date":"1397/06/23 14:30","price":206.19},{"date":"1397/06/23 15:00","price":205.9},{"date":"1397/06/23 17:30","price":208.92},{"date":"1397/06/23 18:00","price":208.5},{"date":"1397/06/23 20:30","price":207.64},{"date":"1397/06/23 21:00","price":209},{"date":"1397/06/23 23:30","price":213.52}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398