کمترین: 
6428.6
بیشترین: 
6570.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6484.9
زمان: 
6/23 23:30
قیمت بیت کوین امروز 23 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 شهریور 1397 , 6484.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 00:00","price":6491.9},{"date":"1397/06/23 02:30","price":6462.9},{"date":"1397/06/23 03:00","price":6484.1},{"date":"1397/06/23 05:30","price":6475.5},{"date":"1397/06/23 06:00","price":6474.3},{"date":"1397/06/23 08:30","price":6553.9},{"date":"1397/06/23 09:00","price":6556.5},{"date":"1397/06/23 11:30","price":6553},{"date":"1397/06/23 12:00","price":6570.8},{"date":"1397/06/23 14:30","price":6446},{"date":"1397/06/23 15:00","price":6428.6},{"date":"1397/06/23 17:30","price":6472.9},{"date":"1397/06/23 18:00","price":6469.7},{"date":"1397/06/23 20:30","price":6469.8},{"date":"1397/06/23 21:00","price":6471.1},{"date":"1397/06/23 23:30","price":6484.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398