کمترین: 
77.16
بیشترین: 
77.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.16
زمان: 
6/22 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 22 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 77.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 18:08","price":77.16}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398