کمترین: 
26
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
6/22 12:00
قیمت لیر سوریه امروز 22 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 11:50","price":27},{"date":"1397/06/22 12:00","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398