کمترین: 
4051000
بیشترین: 
4051000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4051000
زمان: 
6/22 11:42
قیمت سکه بهار آزادی امروز 22 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 4051000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 11:42","price":4051000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398