کمترین: 
1102000
بیشترین: 
1113000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1102000
زمان: 
6/22 12:42
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 22 شهریور 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 1102000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 11:36","price":1113000},{"date":"1397/06/22 12:00","price":1112000},{"date":"1397/06/22 12:42","price":1102000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399