کمترین: 
2103000
بیشترین: 
2114000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2103000
زمان: 
6/22 16:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 22 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 2103000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 11:36","price":2114000},{"date":"1397/06/22 12:00","price":2113000},{"date":"1397/06/22 12:42","price":2103000},{"date":"1397/06/22 13:36","price":2113000},{"date":"1397/06/22 16:36","price":2103000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399