کمترین: 
2100000
بیشترین: 
2110000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2100000
زمان: 
6/22 16:36
قیمت نیم سکه امروز 22 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 2100000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 11:36","price":2110000},{"date":"1397/06/22 12:42","price":2100000},{"date":"1397/06/22 13:36","price":2110000},{"date":"1397/06/22 16:36","price":2100000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398