پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1616000
بیشترین: 
1644000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1623000
زمان: 
6/22 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 22 شهریور 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 1623000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 11:30","price":1637000},{"date":"1397/06/22 11:40","price":1644000},{"date":"1397/06/22 11:45","price":1634000},{"date":"1397/06/22 11:50","price":1636000},{"date":"1397/06/22 11:55","price":1632000},{"date":"1397/06/22 12:00","price":1630000},{"date":"1397/06/22 12:05","price":1632000},{"date":"1397/06/22 12:10","price":1629000},{"date":"1397/06/22 12:15","price":1631000},{"date":"1397/06/22 12:20","price":1632000},{"date":"1397/06/22 12:25","price":1633000},{"date":"1397/06/22 12:30","price":1629000},{"date":"1397/06/22 12:50","price":1628000},{"date":"1397/06/22 13:00","price":1630000},{"date":"1397/06/22 13:05","price":1633000},{"date":"1397/06/22 13:10","price":1630000},{"date":"1397/06/22 13:15","price":1634000},{"date":"1397/06/22 13:20","price":1633000},{"date":"1397/06/22 13:25","price":1629000},{"date":"1397/06/22 13:30","price":1630000},{"date":"1397/06/22 13:40","price":1634000},{"date":"1397/06/22 13:45","price":1631000},{"date":"1397/06/22 13:50","price":1629000},{"date":"1397/06/22 13:55","price":1630000},{"date":"1397/06/22 14:00","price":1629000},{"date":"1397/06/22 14:10","price":1630000},{"date":"1397/06/22 14:15","price":1629000},{"date":"1397/06/22 14:30","price":1630000},{"date":"1397/06/22 14:40","price":1629000},{"date":"1397/06/22 14:45","price":1628000},{"date":"1397/06/22 14:50","price":1627000},{"date":"1397/06/22 14:55","price":1625000},{"date":"1397/06/22 15:00","price":1623000},{"date":"1397/06/22 15:10","price":1621000},{"date":"1397/06/22 15:15","price":1620000},{"date":"1397/06/22 15:25","price":1619000},{"date":"1397/06/22 15:30","price":1618000},{"date":"1397/06/22 15:40","price":1616000},{"date":"1397/06/22 15:45","price":1620000},{"date":"1397/06/22 16:00","price":1621000},{"date":"1397/06/22 16:05","price":1622000},{"date":"1397/06/22 16:10","price":1624000},{"date":"1397/06/22 16:15","price":1625000},{"date":"1397/06/22 16:25","price":1623000},{"date":"1397/06/22 16:30","price":1627000},{"date":"1397/06/22 16:45","price":1625000},{"date":"1397/06/22 16:55","price":1623000},{"date":"1397/06/22 17:05","price":1626000},{"date":"1397/06/22 17:15","price":1625000},{"date":"1397/06/22 17:20","price":1627000},{"date":"1397/06/22 17:25","price":1628000},{"date":"1397/06/22 17:45","price":1630000},{"date":"1397/06/22 17:55","price":1629000},{"date":"1397/06/22 18:00","price":1628000},{"date":"1397/06/22 18:05","price":1626000},{"date":"1397/06/22 18:15","price":1630000},{"date":"1397/06/22 18:30","price":1627000},{"date":"1397/06/22 18:40","price":1628000},{"date":"1397/06/22 18:45","price":1627000},{"date":"1397/06/22 18:50","price":1626000},{"date":"1397/06/22 19:00","price":1624000},{"date":"1397/06/22 19:05","price":1623000},{"date":"1397/06/22 19:10","price":1622000},{"date":"1397/06/22 19:15","price":1621000},{"date":"1397/06/22 19:20","price":1620000},{"date":"1397/06/22 19:25","price":1621000},{"date":"1397/06/22 19:30","price":1622000},{"date":"1397/06/22 19:40","price":1624000},{"date":"1397/06/22 19:45","price":1622000},{"date":"1397/06/22 19:50","price":1621000},{"date":"1397/06/22 20:00","price":1623000}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398