پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
497430
بیشترین: 
506050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
499590
زمان: 
6/22 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 22 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 22 شهریور 1397 , 499590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 11:30","price":503900},{"date":"1397/06/22 11:40","price":506050},{"date":"1397/06/22 11:45","price":502980},{"date":"1397/06/22 11:50","price":503590},{"date":"1397/06/22 11:55","price":502360},{"date":"1397/06/22 12:00","price":501740},{"date":"1397/06/22 12:05","price":502360},{"date":"1397/06/22 12:10","price":501440},{"date":"1397/06/22 12:15","price":502050},{"date":"1397/06/22 12:20","price":502360},{"date":"1397/06/22 12:30","price":501440},{"date":"1397/06/22 12:50","price":501130},{"date":"1397/06/22 13:00","price":501740},{"date":"1397/06/22 13:05","price":502670},{"date":"1397/06/22 13:10","price":501740},{"date":"1397/06/22 13:15","price":502980},{"date":"1397/06/22 13:20","price":502670},{"date":"1397/06/22 13:25","price":501590},{"date":"1397/06/22 13:30","price":501740},{"date":"1397/06/22 13:40","price":502980},{"date":"1397/06/22 13:45","price":502050},{"date":"1397/06/22 13:50","price":501280},{"date":"1397/06/22 13:55","price":501740},{"date":"1397/06/22 14:00","price":501440},{"date":"1397/06/22 14:10","price":501740},{"date":"1397/06/22 14:15","price":501440},{"date":"1397/06/22 14:30","price":501740},{"date":"1397/06/22 14:40","price":501440},{"date":"1397/06/22 14:45","price":501130},{"date":"1397/06/22 14:50","price":500820},{"date":"1397/06/22 14:55","price":500200},{"date":"1397/06/22 15:00","price":499440},{"date":"1397/06/22 15:05","price":499590},{"date":"1397/06/22 15:10","price":498970},{"date":"1397/06/22 15:15","price":498670},{"date":"1397/06/22 15:25","price":498360},{"date":"1397/06/22 15:30","price":497900},{"date":"1397/06/22 15:40","price":497430},{"date":"1397/06/22 15:45","price":498670},{"date":"1397/06/22 16:00","price":498970},{"date":"1397/06/22 16:05","price":499280},{"date":"1397/06/22 16:10","price":499900},{"date":"1397/06/22 16:15","price":500200},{"date":"1397/06/22 16:25","price":499440},{"date":"1397/06/22 16:30","price":500820},{"date":"1397/06/22 16:45","price":500200},{"date":"1397/06/22 16:55","price":499440},{"date":"1397/06/22 17:00","price":499590},{"date":"1397/06/22 17:05","price":500360},{"date":"1397/06/22 17:15","price":500200},{"date":"1397/06/22 17:20","price":500670},{"date":"1397/06/22 17:25","price":501130},{"date":"1397/06/22 17:45","price":501740},{"date":"1397/06/22 17:55","price":501440},{"date":"1397/06/22 18:00","price":500970},{"date":"1397/06/22 18:05","price":500360},{"date":"1397/06/22 18:10","price":500510},{"date":"1397/06/22 18:15","price":501740},{"date":"1397/06/22 18:30","price":500670},{"date":"1397/06/22 18:40","price":501130},{"date":"1397/06/22 18:45","price":500670},{"date":"1397/06/22 18:50","price":500510},{"date":"1397/06/22 18:55","price":500360},{"date":"1397/06/22 19:00","price":499900},{"date":"1397/06/22 19:05","price":499590},{"date":"1397/06/22 19:10","price":499280},{"date":"1397/06/22 19:15","price":498970},{"date":"1397/06/22 19:20","price":498670},{"date":"1397/06/22 19:25","price":498970},{"date":"1397/06/22 19:30","price":499280},{"date":"1397/06/22 19:40","price":499740},{"date":"1397/06/22 19:45","price":499590},{"date":"1397/06/22 19:50","price":498970},{"date":"1397/06/22 20:00","price":499590}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398