پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
373080
بیشترین: 
379540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
374700
زمان: 
6/22 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 22 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 22 شهریور 1397 , 374700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 11:30","price":377930},{"date":"1397/06/22 11:40","price":379540},{"date":"1397/06/22 11:45","price":377240},{"date":"1397/06/22 11:50","price":377700},{"date":"1397/06/22 11:55","price":376770},{"date":"1397/06/22 12:00","price":376310},{"date":"1397/06/22 12:05","price":376770},{"date":"1397/06/22 12:10","price":376080},{"date":"1397/06/22 12:15","price":376540},{"date":"1397/06/22 12:20","price":376770},{"date":"1397/06/22 12:30","price":376080},{"date":"1397/06/22 12:50","price":375850},{"date":"1397/06/22 13:00","price":376310},{"date":"1397/06/22 13:05","price":377000},{"date":"1397/06/22 13:10","price":376310},{"date":"1397/06/22 13:15","price":377240},{"date":"1397/06/22 13:20","price":377000},{"date":"1397/06/22 13:25","price":376200},{"date":"1397/06/22 13:30","price":376310},{"date":"1397/06/22 13:40","price":377240},{"date":"1397/06/22 13:45","price":376540},{"date":"1397/06/22 13:50","price":375970},{"date":"1397/06/22 13:55","price":376310},{"date":"1397/06/22 14:00","price":376080},{"date":"1397/06/22 14:10","price":376310},{"date":"1397/06/22 14:15","price":376080},{"date":"1397/06/22 14:30","price":376310},{"date":"1397/06/22 14:40","price":376080},{"date":"1397/06/22 14:45","price":375850},{"date":"1397/06/22 14:50","price":375620},{"date":"1397/06/22 14:55","price":375160},{"date":"1397/06/22 15:00","price":374580},{"date":"1397/06/22 15:05","price":374700},{"date":"1397/06/22 15:10","price":374230},{"date":"1397/06/22 15:15","price":374000},{"date":"1397/06/22 15:25","price":373770},{"date":"1397/06/22 15:30","price":373430},{"date":"1397/06/22 15:40","price":373080},{"date":"1397/06/22 15:45","price":374000},{"date":"1397/06/22 16:00","price":374230},{"date":"1397/06/22 16:05","price":374460},{"date":"1397/06/22 16:10","price":374930},{"date":"1397/06/22 16:15","price":375160},{"date":"1397/06/22 16:25","price":374580},{"date":"1397/06/22 16:30","price":375620},{"date":"1397/06/22 16:45","price":375160},{"date":"1397/06/22 16:55","price":374580},{"date":"1397/06/22 17:00","price":374700},{"date":"1397/06/22 17:05","price":375270},{"date":"1397/06/22 17:15","price":375160},{"date":"1397/06/22 17:20","price":375500},{"date":"1397/06/22 17:25","price":375850},{"date":"1397/06/22 17:45","price":376310},{"date":"1397/06/22 17:55","price":376080},{"date":"1397/06/22 18:00","price":375730},{"date":"1397/06/22 18:05","price":375270},{"date":"1397/06/22 18:10","price":375390},{"date":"1397/06/22 18:15","price":376310},{"date":"1397/06/22 18:30","price":375500},{"date":"1397/06/22 18:40","price":375850},{"date":"1397/06/22 18:45","price":375500},{"date":"1397/06/22 18:50","price":375390},{"date":"1397/06/22 18:55","price":375270},{"date":"1397/06/22 19:00","price":374930},{"date":"1397/06/22 19:05","price":374700},{"date":"1397/06/22 19:10","price":374460},{"date":"1397/06/22 19:15","price":374230},{"date":"1397/06/22 19:20","price":374000},{"date":"1397/06/22 19:25","price":374230},{"date":"1397/06/22 19:30","price":374460},{"date":"1397/06/22 19:40","price":374810},{"date":"1397/06/22 19:45","price":374700},{"date":"1397/06/22 19:50","price":374230},{"date":"1397/06/22 20:00","price":374700}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398