کمترین: 
190
بیشترین: 
194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
192
زمان: 
6/22 21:00
قیمت روپیه هند امروز 22 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 22 شهریور 1397 , 192 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 11:20","price":193},{"date":"1397/06/22 11:50","price":194},{"date":"1397/06/22 12:00","price":192},{"date":"1397/06/22 12:20","price":190},{"date":"1397/06/22 12:30","price":191},{"date":"1397/06/22 13:10","price":192},{"date":"1397/06/22 13:20","price":191},{"date":"1397/06/22 13:50","price":192},{"date":"1397/06/22 15:00","price":191},{"date":"1397/06/22 15:50","price":192},{"date":"1397/06/22 16:00","price":193},{"date":"1397/06/22 16:10","price":192},{"date":"1397/06/22 16:20","price":193},{"date":"1397/06/22 16:30","price":192},{"date":"1397/06/22 16:50","price":191},{"date":"1397/06/22 19:00","price":192},{"date":"1397/06/22 19:20","price":191},{"date":"1397/06/22 20:00","price":192},{"date":"1397/06/22 20:10","price":191},{"date":"1397/06/22 20:20","price":192},{"date":"1397/06/22 20:30","price":191},{"date":"1397/06/22 21:00","price":192}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398