پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1943200
بیشترین: 
1978500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1944500
زمان: 
6/22 21:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 22 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 1944500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 11:15","price":1965300},{"date":"1397/06/22 11:30","price":1971900},{"date":"1397/06/22 11:40","price":1978500},{"date":"1397/06/22 11:50","price":1974100},{"date":"1397/06/22 11:55","price":1978500},{"date":"1397/06/22 12:00","price":1974100},{"date":"1397/06/22 12:05","price":1976300},{"date":"1397/06/22 12:10","price":1971900},{"date":"1397/06/22 12:15","price":1965300},{"date":"1397/06/22 12:20","price":1969700},{"date":"1397/06/22 12:25","price":1967500},{"date":"1397/06/22 12:30","price":1956500},{"date":"1397/06/22 12:40","price":1954200},{"date":"1397/06/22 12:45","price":1963100},{"date":"1397/06/22 12:50","price":1958700},{"date":"1397/06/22 12:55","price":1954200},{"date":"1397/06/22 13:00","price":1960900},{"date":"1397/06/22 13:05","price":1963100},{"date":"1397/06/22 13:10","price":1965300},{"date":"1397/06/22 13:15","price":1958700},{"date":"1397/06/22 13:25","price":1956500},{"date":"1397/06/22 13:30","price":1958700},{"date":"1397/06/22 13:40","price":1963100},{"date":"1397/06/22 13:45","price":1960900},{"date":"1397/06/22 13:55","price":1956500},{"date":"1397/06/22 14:00","price":1958700},{"date":"1397/06/22 14:15","price":1965300},{"date":"1397/06/22 14:20","price":1967500},{"date":"1397/06/22 14:25","price":1963100},{"date":"1397/06/22 14:30","price":1965300},{"date":"1397/06/22 14:45","price":1960900},{"date":"1397/06/22 14:50","price":1965300},{"date":"1397/06/22 14:55","price":1960900},{"date":"1397/06/22 15:05","price":1958700},{"date":"1397/06/22 15:15","price":1956500},{"date":"1397/06/22 15:20","price":1952000},{"date":"1397/06/22 15:25","price":1949800},{"date":"1397/06/22 15:30","price":1952000},{"date":"1397/06/22 15:40","price":1954200},{"date":"1397/06/22 15:45","price":1953800},{"date":"1397/06/22 15:50","price":1954200},{"date":"1397/06/22 15:55","price":1958700},{"date":"1397/06/22 16:05","price":1956500},{"date":"1397/06/22 16:10","price":1960900},{"date":"1397/06/22 16:15","price":1964400},{"date":"1397/06/22 16:25","price":1966200},{"date":"1397/06/22 16:30","price":1967500},{"date":"1397/06/22 16:40","price":1968400},{"date":"1397/06/22 16:45","price":1967500},{"date":"1397/06/22 16:50","price":1963100},{"date":"1397/06/22 16:55","price":1960900},{"date":"1397/06/22 17:05","price":1959500},{"date":"1397/06/22 17:10","price":1963100},{"date":"1397/06/22 17:15","price":1965300},{"date":"1397/06/22 17:20","price":1963100},{"date":"1397/06/22 17:25","price":1965300},{"date":"1397/06/22 17:50","price":1963100},{"date":"1397/06/22 17:55","price":1969700},{"date":"1397/06/22 18:00","price":1967500},{"date":"1397/06/22 18:05","price":1965300},{"date":"1397/06/22 18:15","price":1963100},{"date":"1397/06/22 18:20","price":1960900},{"date":"1397/06/22 18:30","price":1959500},{"date":"1397/06/22 18:40","price":1964400},{"date":"1397/06/22 18:45","price":1963100},{"date":"1397/06/22 18:50","price":1960900},{"date":"1397/06/22 18:55","price":1956500},{"date":"1397/06/22 19:00","price":1960900},{"date":"1397/06/22 19:05","price":1952000},{"date":"1397/06/22 19:10","price":1947600},{"date":"1397/06/22 19:30","price":1951200},{"date":"1397/06/22 19:40","price":1949800},{"date":"1397/06/22 19:50","price":1948500},{"date":"1397/06/22 20:00","price":1945400},{"date":"1397/06/22 20:05","price":1952000},{"date":"1397/06/22 20:15","price":1945400},{"date":"1397/06/22 20:20","price":1946700},{"date":"1397/06/22 20:25","price":1943200},{"date":"1397/06/22 20:30","price":1947600},{"date":"1397/06/22 20:40","price":1943200},{"date":"1397/06/22 20:50","price":1947600},{"date":"1397/06/22 20:55","price":1946700},{"date":"1397/06/22 21:00","price":1944500}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398