کمترین: 
26
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28
زمان: 
6/22 17:10
قیمت درام ارمنستان امروز 22 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 22 شهریور 1397 , 28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:30","price":27},{"date":"1397/06/22 11:10","price":26},{"date":"1397/06/22 11:20","price":27},{"date":"1397/06/22 16:50","price":26},{"date":"1397/06/22 17:10","price":28}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398