پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10009
بیشترین: 
10221
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10042
زمان: 
6/22 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 شهریور 1397 , 10042 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":10013},{"date":"1397/06/22 10:30","price":10012},{"date":"1397/06/22 11:00","price":10013},{"date":"1397/06/22 11:10","price":10012},{"date":"1397/06/22 11:20","price":10146},{"date":"1397/06/22 11:30","price":10147},{"date":"1397/06/22 11:50","price":10221},{"date":"1397/06/22 12:00","price":10094},{"date":"1397/06/22 12:10","price":10091},{"date":"1397/06/22 12:20","price":10017},{"date":"1397/06/22 12:30","price":10067},{"date":"1397/06/22 12:50","price":10085},{"date":"1397/06/22 13:00","price":10013},{"date":"1397/06/22 13:10","price":10072},{"date":"1397/06/22 13:20","price":10017},{"date":"1397/06/22 13:30","price":10032},{"date":"1397/06/22 13:50","price":10071},{"date":"1397/06/22 14:00","price":10065},{"date":"1397/06/22 14:10","price":10102},{"date":"1397/06/22 14:20","price":10098},{"date":"1397/06/22 14:30","price":10099},{"date":"1397/06/22 14:50","price":10058},{"date":"1397/06/22 15:00","price":10055},{"date":"1397/06/22 15:10","price":10035},{"date":"1397/06/22 15:20","price":10044},{"date":"1397/06/22 15:30","price":10014},{"date":"1397/06/22 15:50","price":10061},{"date":"1397/06/22 16:00","price":10100},{"date":"1397/06/22 16:10","price":10086},{"date":"1397/06/22 16:20","price":10127},{"date":"1397/06/22 16:30","price":10093},{"date":"1397/06/22 16:50","price":10048},{"date":"1397/06/22 17:00","price":10009},{"date":"1397/06/22 17:10","price":10013},{"date":"1397/06/22 17:20","price":10019},{"date":"1397/06/22 17:30","price":10024},{"date":"1397/06/22 17:50","price":10020},{"date":"1397/06/22 18:00","price":10038},{"date":"1397/06/22 18:10","price":10014},{"date":"1397/06/22 18:20","price":10036},{"date":"1397/06/22 18:30","price":10032},{"date":"1397/06/22 18:50","price":10043},{"date":"1397/06/22 19:00","price":10056},{"date":"1397/06/22 19:10","price":10073},{"date":"1397/06/22 19:20","price":10013},{"date":"1397/06/22 19:30","price":10045},{"date":"1397/06/22 19:50","price":10023},{"date":"1397/06/22 20:00","price":10051},{"date":"1397/06/22 20:10","price":10035},{"date":"1397/06/22 20:20","price":10036},{"date":"1397/06/22 20:30","price":10033},{"date":"1397/06/22 20:50","price":10030},{"date":"1397/06/22 21:00","price":10070},{"date":"1397/06/22 21:10","price":10044},{"date":"1397/06/22 21:20","price":10042}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398