پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
36067
بیشترین: 
36943
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36236
زمان: 
6/22 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 22 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 شهریور 1397 , 36236 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":36197},{"date":"1397/06/22 10:30","price":36204},{"date":"1397/06/22 10:50","price":36209},{"date":"1397/06/22 11:00","price":36199},{"date":"1397/06/22 11:20","price":36674},{"date":"1397/06/22 11:30","price":36685},{"date":"1397/06/22 11:50","price":36943},{"date":"1397/06/22 12:00","price":36495},{"date":"1397/06/22 12:10","price":36474},{"date":"1397/06/22 12:20","price":36216},{"date":"1397/06/22 12:30","price":36386},{"date":"1397/06/22 12:50","price":36381},{"date":"1397/06/22 13:00","price":36331},{"date":"1397/06/22 13:10","price":36415},{"date":"1397/06/22 13:20","price":36202},{"date":"1397/06/22 13:30","price":36262},{"date":"1397/06/22 13:50","price":36381},{"date":"1397/06/22 14:00","price":36379},{"date":"1397/06/22 14:10","price":36508},{"date":"1397/06/22 14:20","price":36500},{"date":"1397/06/22 14:30","price":36503},{"date":"1397/06/22 14:50","price":36366},{"date":"1397/06/22 15:00","price":36303},{"date":"1397/06/22 15:10","price":36253},{"date":"1397/06/22 15:20","price":36313},{"date":"1397/06/22 15:30","price":36205},{"date":"1397/06/22 15:50","price":36356},{"date":"1397/06/22 16:00","price":36493},{"date":"1397/06/22 16:10","price":36436},{"date":"1397/06/22 16:20","price":36547},{"date":"1397/06/22 16:30","price":36436},{"date":"1397/06/22 16:50","price":36296},{"date":"1397/06/22 17:00","price":36207},{"date":"1397/06/22 17:10","price":36187},{"date":"1397/06/22 17:20","price":36192},{"date":"1397/06/22 17:30","price":36151},{"date":"1397/06/22 17:50","price":36124},{"date":"1397/06/22 18:00","price":36183},{"date":"1397/06/22 18:10","price":36067},{"date":"1397/06/22 18:20","price":36155},{"date":"1397/06/22 18:30","price":36166},{"date":"1397/06/22 18:50","price":36199},{"date":"1397/06/22 19:00","price":36258},{"date":"1397/06/22 19:10","price":36339},{"date":"1397/06/22 19:20","price":36201},{"date":"1397/06/22 19:30","price":36272},{"date":"1397/06/22 19:50","price":36196},{"date":"1397/06/22 20:00","price":36293},{"date":"1397/06/22 20:10","price":36226},{"date":"1397/06/22 20:20","price":36247},{"date":"1397/06/22 20:30","price":36232},{"date":"1397/06/22 20:50","price":36215},{"date":"1397/06/22 21:00","price":36300},{"date":"1397/06/22 21:10","price":36252},{"date":"1397/06/22 21:20","price":36236}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398