پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
45414
بیشترین: 
46432
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45636
زمان: 
6/22 21:20
قیمت دینار کویت امروز 22 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 45636 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":45526},{"date":"1397/06/22 10:30","price":45536},{"date":"1397/06/22 10:50","price":45539},{"date":"1397/06/22 11:00","price":45536},{"date":"1397/06/22 11:10","price":45520},{"date":"1397/06/22 11:20","price":46130},{"date":"1397/06/22 11:30","price":46129},{"date":"1397/06/22 11:50","price":46432},{"date":"1397/06/22 12:00","price":45869},{"date":"1397/06/22 12:10","price":45853},{"date":"1397/06/22 12:20","price":45591},{"date":"1397/06/22 12:30","price":45788},{"date":"1397/06/22 12:50","price":45900},{"date":"1397/06/22 13:00","price":45563},{"date":"1397/06/22 13:10","price":45840},{"date":"1397/06/22 13:20","price":45572},{"date":"1397/06/22 13:30","price":45648},{"date":"1397/06/22 13:50","price":45802},{"date":"1397/06/22 14:00","price":45782},{"date":"1397/06/22 14:10","price":45944},{"date":"1397/06/22 14:20","price":45950},{"date":"1397/06/22 14:30","price":45946},{"date":"1397/06/22 14:50","price":45780},{"date":"1397/06/22 15:00","price":45739},{"date":"1397/06/22 15:10","price":45623},{"date":"1397/06/22 15:20","price":45699},{"date":"1397/06/22 15:30","price":45563},{"date":"1397/06/22 15:50","price":45767},{"date":"1397/06/22 16:00","price":45924},{"date":"1397/06/22 16:10","price":45855},{"date":"1397/06/22 16:20","price":46014},{"date":"1397/06/22 16:30","price":45855},{"date":"1397/06/22 16:50","price":45679},{"date":"1397/06/22 17:00","price":45573},{"date":"1397/06/22 17:10","price":45555},{"date":"1397/06/22 17:20","price":45562},{"date":"1397/06/22 17:30","price":45512},{"date":"1397/06/22 17:50","price":45479},{"date":"1397/06/22 18:00","price":45555},{"date":"1397/06/22 18:10","price":45414},{"date":"1397/06/22 18:20","price":45527},{"date":"1397/06/22 18:30","price":45521},{"date":"1397/06/22 18:50","price":45581},{"date":"1397/06/22 19:00","price":45657},{"date":"1397/06/22 19:10","price":45760},{"date":"1397/06/22 19:20","price":45534},{"date":"1397/06/22 19:30","price":45674},{"date":"1397/06/22 19:50","price":45580},{"date":"1397/06/22 20:00","price":45703},{"date":"1397/06/22 20:10","price":45606},{"date":"1397/06/22 20:20","price":45646},{"date":"1397/06/22 20:30","price":45630},{"date":"1397/06/22 20:50","price":45610},{"date":"1397/06/22 21:00","price":45716},{"date":"1397/06/22 21:10","price":45656},{"date":"1397/06/22 21:20","price":45636}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398