پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1526
بیشترین: 
1562
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1535
زمان: 
6/22 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 22 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 شهریور 1397 , 1535 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":1532},{"date":"1397/06/22 10:30","price":1531},{"date":"1397/06/22 11:00","price":1530},{"date":"1397/06/22 11:20","price":1550},{"date":"1397/06/22 11:30","price":1551},{"date":"1397/06/22 11:50","price":1562},{"date":"1397/06/22 12:00","price":1545},{"date":"1397/06/22 12:10","price":1542},{"date":"1397/06/22 12:20","price":1530},{"date":"1397/06/22 12:30","price":1535},{"date":"1397/06/22 12:50","price":1540},{"date":"1397/06/22 13:00","price":1529},{"date":"1397/06/22 13:10","price":1538},{"date":"1397/06/22 13:20","price":1529},{"date":"1397/06/22 13:30","price":1531},{"date":"1397/06/22 13:50","price":1537},{"date":"1397/06/22 14:00","price":1536},{"date":"1397/06/22 14:10","price":1543},{"date":"1397/06/22 14:30","price":1542},{"date":"1397/06/22 14:50","price":1536},{"date":"1397/06/22 15:00","price":1535},{"date":"1397/06/22 15:10","price":1529},{"date":"1397/06/22 15:20","price":1534},{"date":"1397/06/22 15:30","price":1529},{"date":"1397/06/22 15:50","price":1535},{"date":"1397/06/22 16:00","price":1541},{"date":"1397/06/22 16:10","price":1540},{"date":"1397/06/22 16:20","price":1546},{"date":"1397/06/22 16:30","price":1542},{"date":"1397/06/22 16:50","price":1533},{"date":"1397/06/22 17:00","price":1526},{"date":"1397/06/22 17:10","price":1528},{"date":"1397/06/22 17:20","price":1531},{"date":"1397/06/22 17:30","price":1532},{"date":"1397/06/22 17:50","price":1531},{"date":"1397/06/22 18:00","price":1535},{"date":"1397/06/22 18:10","price":1532},{"date":"1397/06/22 18:20","price":1535},{"date":"1397/06/22 18:30","price":1537},{"date":"1397/06/22 19:00","price":1540},{"date":"1397/06/22 19:10","price":1542},{"date":"1397/06/22 19:20","price":1535},{"date":"1397/06/22 19:30","price":1538},{"date":"1397/06/22 19:50","price":1535},{"date":"1397/06/22 20:00","price":1539},{"date":"1397/06/22 20:10","price":1535},{"date":"1397/06/22 20:20","price":1534},{"date":"1397/06/22 20:30","price":1533},{"date":"1397/06/22 20:50","price":1534},{"date":"1397/06/22 21:00","price":1537},{"date":"1397/06/22 21:10","price":1536},{"date":"1397/06/22 21:20","price":1535}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398