پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14167
بیشترین: 
14464
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14220
زمان: 
6/22 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 14220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":14167},{"date":"1397/06/22 10:30","price":14173},{"date":"1397/06/22 10:50","price":14169},{"date":"1397/06/22 11:00","price":14175},{"date":"1397/06/22 11:10","price":14172},{"date":"1397/06/22 11:20","price":14362},{"date":"1397/06/22 11:30","price":14363},{"date":"1397/06/22 11:50","price":14464},{"date":"1397/06/22 12:00","price":14282},{"date":"1397/06/22 12:20","price":14182},{"date":"1397/06/22 12:30","price":14247},{"date":"1397/06/22 12:50","price":14241},{"date":"1397/06/22 13:00","price":14170},{"date":"1397/06/22 13:10","price":14251},{"date":"1397/06/22 13:20","price":14169},{"date":"1397/06/22 13:30","price":14192},{"date":"1397/06/22 13:50","price":14241},{"date":"1397/06/22 14:00","price":14231},{"date":"1397/06/22 14:10","price":14283},{"date":"1397/06/22 14:20","price":14284},{"date":"1397/06/22 14:50","price":14237},{"date":"1397/06/22 15:00","price":14226},{"date":"1397/06/22 15:10","price":14193},{"date":"1397/06/22 15:20","price":14218},{"date":"1397/06/22 15:30","price":14177},{"date":"1397/06/22 15:50","price":14236},{"date":"1397/06/22 16:00","price":14292},{"date":"1397/06/22 16:10","price":14273},{"date":"1397/06/22 16:20","price":14315},{"date":"1397/06/22 16:30","price":14274},{"date":"1397/06/22 16:50","price":14209},{"date":"1397/06/22 17:00","price":14174},{"date":"1397/06/22 17:10","price":14167},{"date":"1397/06/22 17:20","price":14189},{"date":"1397/06/22 17:30","price":14186},{"date":"1397/06/22 18:00","price":14212},{"date":"1397/06/22 18:10","price":14173},{"date":"1397/06/22 18:20","price":14207},{"date":"1397/06/22 18:30","price":14203},{"date":"1397/06/22 18:50","price":14213},{"date":"1397/06/22 19:00","price":14240},{"date":"1397/06/22 19:10","price":14268},{"date":"1397/06/22 19:20","price":14210},{"date":"1397/06/22 19:30","price":14234},{"date":"1397/06/22 19:50","price":14204},{"date":"1397/06/22 20:00","price":14244},{"date":"1397/06/22 20:10","price":14218},{"date":"1397/06/22 20:20","price":14222},{"date":"1397/06/22 20:30","price":14214},{"date":"1397/06/22 20:50","price":14212},{"date":"1397/06/22 21:00","price":14244},{"date":"1397/06/22 21:10","price":14225},{"date":"1397/06/22 21:20","price":14220}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398