پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10541
بیشترین: 
10778
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10590
زمان: 
6/22 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 22 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 شهریور 1397 , 10590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":10560},{"date":"1397/06/22 10:30","price":10561},{"date":"1397/06/22 10:50","price":10559},{"date":"1397/06/22 11:00","price":10558},{"date":"1397/06/22 11:10","price":10556},{"date":"1397/06/22 11:20","price":10702},{"date":"1397/06/22 11:30","price":10701},{"date":"1397/06/22 11:50","price":10778},{"date":"1397/06/22 12:00","price":10651},{"date":"1397/06/22 12:10","price":10645},{"date":"1397/06/22 12:20","price":10572},{"date":"1397/06/22 12:30","price":10616},{"date":"1397/06/22 12:50","price":10617},{"date":"1397/06/22 13:00","price":10612},{"date":"1397/06/22 13:10","price":10629},{"date":"1397/06/22 13:20","price":10568},{"date":"1397/06/22 13:30","price":10585},{"date":"1397/06/22 13:50","price":10616},{"date":"1397/06/22 14:00","price":10614},{"date":"1397/06/22 14:10","price":10656},{"date":"1397/06/22 14:20","price":10660},{"date":"1397/06/22 14:30","price":10648},{"date":"1397/06/22 14:50","price":10606},{"date":"1397/06/22 15:00","price":10595},{"date":"1397/06/22 15:10","price":10573},{"date":"1397/06/22 15:20","price":10593},{"date":"1397/06/22 15:30","price":10560},{"date":"1397/06/22 15:50","price":10609},{"date":"1397/06/22 16:00","price":10649},{"date":"1397/06/22 16:10","price":10634},{"date":"1397/06/22 16:20","price":10666},{"date":"1397/06/22 16:30","price":10636},{"date":"1397/06/22 16:50","price":10595},{"date":"1397/06/22 17:00","price":10569},{"date":"1397/06/22 17:10","price":10561},{"date":"1397/06/22 17:20","price":10579},{"date":"1397/06/22 17:30","price":10569},{"date":"1397/06/22 17:50","price":10560},{"date":"1397/06/22 18:00","price":10573},{"date":"1397/06/22 18:10","price":10541},{"date":"1397/06/22 18:20","price":10570},{"date":"1397/06/22 18:30","price":10573},{"date":"1397/06/22 18:50","price":10582},{"date":"1397/06/22 19:00","price":10588},{"date":"1397/06/22 19:10","price":10602},{"date":"1397/06/22 19:20","price":10553},{"date":"1397/06/22 19:30","price":10586},{"date":"1397/06/22 19:50","price":10567},{"date":"1397/06/22 20:00","price":10597},{"date":"1397/06/22 20:10","price":10579},{"date":"1397/06/22 20:20","price":10581},{"date":"1397/06/22 20:30","price":10582},{"date":"1397/06/22 20:50","price":10578},{"date":"1397/06/22 21:00","price":10603},{"date":"1397/06/22 21:10","price":10592},{"date":"1397/06/22 21:20","price":10590}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398