پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12295
بیشترین: 
12575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12302
زمان: 
6/22 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 22 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 شهریور 1397 , 12302 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":12336},{"date":"1397/06/22 10:30","price":12339},{"date":"1397/06/22 10:50","price":12340},{"date":"1397/06/22 11:00","price":12339},{"date":"1397/06/22 11:10","price":12335},{"date":"1397/06/22 11:20","price":12501},{"date":"1397/06/22 11:50","price":12575},{"date":"1397/06/22 12:00","price":12437},{"date":"1397/06/22 12:10","price":12432},{"date":"1397/06/22 12:20","price":12344},{"date":"1397/06/22 12:30","price":12402},{"date":"1397/06/22 12:50","price":12400},{"date":"1397/06/22 13:00","price":12341},{"date":"1397/06/22 13:10","price":12412},{"date":"1397/06/22 13:20","price":12339},{"date":"1397/06/22 13:30","price":12360},{"date":"1397/06/22 13:50","price":12405},{"date":"1397/06/22 14:00","price":12400},{"date":"1397/06/22 14:10","price":12444},{"date":"1397/06/22 14:20","price":12441},{"date":"1397/06/22 14:30","price":12442},{"date":"1397/06/22 14:50","price":12395},{"date":"1397/06/22 15:00","price":12375},{"date":"1397/06/22 15:10","price":12357},{"date":"1397/06/22 15:20","price":12378},{"date":"1397/06/22 15:30","price":12341},{"date":"1397/06/22 15:50","price":12378},{"date":"1397/06/22 16:00","price":12411},{"date":"1397/06/22 16:10","price":12406},{"date":"1397/06/22 16:20","price":12449},{"date":"1397/06/22 16:30","price":12406},{"date":"1397/06/22 16:50","price":12358},{"date":"1397/06/22 17:00","price":12328},{"date":"1397/06/22 17:10","price":12321},{"date":"1397/06/22 17:20","price":12322},{"date":"1397/06/22 17:30","price":12323},{"date":"1397/06/22 17:50","price":12314},{"date":"1397/06/22 18:00","price":12334},{"date":"1397/06/22 18:10","price":12295},{"date":"1397/06/22 18:20","price":12312},{"date":"1397/06/22 18:30","price":12310},{"date":"1397/06/22 18:50","price":12313},{"date":"1397/06/22 19:00","price":12334},{"date":"1397/06/22 19:10","price":12362},{"date":"1397/06/22 19:20","price":12301},{"date":"1397/06/22 19:30","price":12311},{"date":"1397/06/22 19:50","price":12314},{"date":"1397/06/22 20:00","price":12320},{"date":"1397/06/22 20:10","price":12297},{"date":"1397/06/22 20:20","price":12305},{"date":"1397/06/22 20:30","price":12300},{"date":"1397/06/22 20:50","price":12295},{"date":"1397/06/22 21:00","price":12323},{"date":"1397/06/22 21:10","price":12307},{"date":"1397/06/22 21:20","price":12302}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398