پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2119
بیشترین: 
2271
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2259
زمان: 
6/22 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 22 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 2259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":2168},{"date":"1397/06/22 10:30","price":2161},{"date":"1397/06/22 10:50","price":2160},{"date":"1397/06/22 11:10","price":2164},{"date":"1397/06/22 11:20","price":2195},{"date":"1397/06/22 11:50","price":2208},{"date":"1397/06/22 12:00","price":2179},{"date":"1397/06/22 12:10","price":2168},{"date":"1397/06/22 12:20","price":2156},{"date":"1397/06/22 12:30","price":2172},{"date":"1397/06/22 12:50","price":2171},{"date":"1397/06/22 13:00","price":2156},{"date":"1397/06/22 13:10","price":2171},{"date":"1397/06/22 13:20","price":2158},{"date":"1397/06/22 13:30","price":2165},{"date":"1397/06/22 13:50","price":2166},{"date":"1397/06/22 14:00","price":2150},{"date":"1397/06/22 14:10","price":2154},{"date":"1397/06/22 14:20","price":2119},{"date":"1397/06/22 14:30","price":2122},{"date":"1397/06/22 14:50","price":2141},{"date":"1397/06/22 15:00","price":2142},{"date":"1397/06/22 15:10","price":2140},{"date":"1397/06/22 15:20","price":2143},{"date":"1397/06/22 15:30","price":2138},{"date":"1397/06/22 15:50","price":2271},{"date":"1397/06/22 16:00","price":2260},{"date":"1397/06/22 16:10","price":2250},{"date":"1397/06/22 16:20","price":2255},{"date":"1397/06/22 16:30","price":2244},{"date":"1397/06/22 16:50","price":2223},{"date":"1397/06/22 17:00","price":2217},{"date":"1397/06/22 17:10","price":2219},{"date":"1397/06/22 17:20","price":2226},{"date":"1397/06/22 17:30","price":2228},{"date":"1397/06/22 17:50","price":2235},{"date":"1397/06/22 18:00","price":2231},{"date":"1397/06/22 18:10","price":2224},{"date":"1397/06/22 18:20","price":2227},{"date":"1397/06/22 18:30","price":2230},{"date":"1397/06/22 18:50","price":2235},{"date":"1397/06/22 19:00","price":2238},{"date":"1397/06/22 19:10","price":2234},{"date":"1397/06/22 19:20","price":2227},{"date":"1397/06/22 19:30","price":2236},{"date":"1397/06/22 19:50","price":2230},{"date":"1397/06/22 20:00","price":2242},{"date":"1397/06/22 20:10","price":2235},{"date":"1397/06/22 20:20","price":2238},{"date":"1397/06/22 20:30","price":2243},{"date":"1397/06/22 20:50","price":2245},{"date":"1397/06/22 21:00","price":2260},{"date":"1397/06/22 21:10","price":2263},{"date":"1397/06/22 21:20","price":2259}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398