پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
15961
بیشترین: 
16301
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16065
زمان: 
6/22 21:20
قیمت یورو امروز 22 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 22 شهریور 1397 , 16065 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":15970},{"date":"1397/06/22 10:30","price":15972},{"date":"1397/06/22 10:50","price":15966},{"date":"1397/06/22 11:00","price":15969},{"date":"1397/06/22 11:10","price":15967},{"date":"1397/06/22 11:20","price":16185},{"date":"1397/06/22 11:30","price":16188},{"date":"1397/06/22 11:50","price":16301},{"date":"1397/06/22 12:00","price":16093},{"date":"1397/06/22 12:20","price":15976},{"date":"1397/06/22 12:30","price":16047},{"date":"1397/06/22 12:50","price":16043},{"date":"1397/06/22 13:00","price":15970},{"date":"1397/06/22 13:10","price":16062},{"date":"1397/06/22 13:20","price":15972},{"date":"1397/06/22 13:30","price":15997},{"date":"1397/06/22 13:50","price":16047},{"date":"1397/06/22 14:00","price":16033},{"date":"1397/06/22 14:10","price":16097},{"date":"1397/06/22 14:20","price":16099},{"date":"1397/06/22 14:30","price":16097},{"date":"1397/06/22 14:50","price":16040},{"date":"1397/06/22 15:00","price":16032},{"date":"1397/06/22 15:10","price":15993},{"date":"1397/06/22 15:20","price":16017},{"date":"1397/06/22 15:30","price":15969},{"date":"1397/06/22 15:50","price":16043},{"date":"1397/06/22 16:00","price":16104},{"date":"1397/06/22 16:10","price":16082},{"date":"1397/06/22 16:20","price":16134},{"date":"1397/06/22 16:30","price":16092},{"date":"1397/06/22 16:50","price":16007},{"date":"1397/06/22 17:00","price":15970},{"date":"1397/06/22 17:10","price":15961},{"date":"1397/06/22 17:20","price":16010},{"date":"1397/06/22 17:30","price":16016},{"date":"1397/06/22 17:50","price":16009},{"date":"1397/06/22 18:00","price":16045},{"date":"1397/06/22 18:10","price":16007},{"date":"1397/06/22 18:20","price":16049},{"date":"1397/06/22 18:30","price":16051},{"date":"1397/06/22 18:50","price":16061},{"date":"1397/06/22 19:00","price":16084},{"date":"1397/06/22 19:10","price":16136},{"date":"1397/06/22 19:20","price":16036},{"date":"1397/06/22 19:30","price":16080},{"date":"1397/06/22 19:50","price":16052},{"date":"1397/06/22 20:00","price":16100},{"date":"1397/06/22 20:10","price":16071},{"date":"1397/06/22 20:20","price":16072},{"date":"1397/06/22 20:30","price":16065},{"date":"1397/06/22 20:50","price":16056},{"date":"1397/06/22 21:00","price":16091},{"date":"1397/06/22 21:10","price":16072},{"date":"1397/06/22 21:20","price":16065}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398