کمترین: 
13610
بیشترین: 
13740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13620
زمان: 
6/22 18:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 22 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 13620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":13610},{"date":"1397/06/22 12:00","price":13740},{"date":"1397/06/22 12:10","price":13640},{"date":"1397/06/22 12:20","price":13700},{"date":"1397/06/22 12:50","price":13670},{"date":"1397/06/22 13:00","price":13680},{"date":"1397/06/22 13:10","price":13660},{"date":"1397/06/22 13:20","price":13670},{"date":"1397/06/22 13:30","price":13650},{"date":"1397/06/22 13:50","price":13670},{"date":"1397/06/22 14:00","price":13680},{"date":"1397/06/22 14:30","price":13700},{"date":"1397/06/22 15:10","price":13660},{"date":"1397/06/22 15:50","price":13640},{"date":"1397/06/22 16:10","price":13630},{"date":"1397/06/22 17:00","price":13640},{"date":"1397/06/22 17:30","price":13660},{"date":"1397/06/22 18:20","price":13640},{"date":"1397/06/22 18:50","price":13620}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399