کمترین: 
61
بیشترین: 
61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61
زمان: 
6/22 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 22 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":61}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398