کمترین: 
12875.7
بیشترین: 
12875.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12875.7
زمان: 
6/22 09:10
قیمت بات تایلند امروز 22 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 22 شهریور 1397 , 12875.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":12875.7}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399