کمترین: 
3062.1
بیشترین: 
3062.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3062.1
زمان: 
6/22 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 شهریور 1397 , 3062.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":3062.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398