کمترین: 
3409.2
بیشترین: 
3409.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3409.2
زمان: 
6/22 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 22 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 22 شهریور 1397 , 3409.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":3409.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398