کمترین: 
509.1
بیشترین: 
509.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
509.1
زمان: 
6/22 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 22 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 509.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":509.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398