کمترین: 
468.4
بیشترین: 
468.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
468.4
زمان: 
6/22 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 22 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 شهریور 1397 , 468.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":468.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398