کمترین: 
55.7
بیشترین: 
55.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.7
زمان: 
6/22 09:10
قیمت افغانی امروز 22 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 55.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":55.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398