کمترین: 
4333
بیشترین: 
4333
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4333
زمان: 
6/22 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 4333 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":4333}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399