کمترین: 
3229.2
بیشترین: 
3229.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3229.2
زمان: 
6/22 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 22 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 شهریور 1397 , 3229.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":3229.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398