کمترین: 
3771.3
بیشترین: 
3771.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3771.3
زمان: 
6/22 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 22 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 شهریور 1397 , 3771.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":3771.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399