کمترین: 
613.6
بیشترین: 
613.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
613.6
زمان: 
6/22 09:10
قیمت یوان چین امروز 22 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 شهریور 1397 , 613.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":613.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399