کمترین: 
661.1
بیشترین: 
661.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
661.1
زمان: 
6/22 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 22 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 661.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":661.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398