کمترین: 
5479
بیشترین: 
5479
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5479
زمان: 
6/22 09:10
قیمت پوند امروز 22 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 22 شهریور 1397 , 5479 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":5479}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398