کمترین: 
4887.3
بیشترین: 
4887.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4887.3
زمان: 
6/22 09:10
قیمت یورو امروز 22 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 22 شهریور 1397 , 4887.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 09:10","price":4887.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399