کمترین: 
1204.62
بیشترین: 
1206.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1204.62
زمان: 
6/22 11:30
قیمت اونس طلا امروز 22 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 22 شهریور 1397 , 1204.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 02:30","price":1206.20},{"date":"1397/06/22 05:30","price":1205.57},{"date":"1397/06/22 08:30","price":1205.32},{"date":"1397/06/22 11:30","price":1204.62}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399