پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13692
بیشترین: 
13870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13760
زمان: 
6/22 21:20
قیمت دلار امروز 22 شهریور 1397
قیمت دلاردر تاریخ 22 شهریور 1397 , 13760 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 02:00","price":13721},{"date":"1397/06/22 12:50","price":13819},{"date":"1397/06/22 13:00","price":13758},{"date":"1397/06/22 13:10","price":13821},{"date":"1397/06/22 13:20","price":13741},{"date":"1397/06/22 13:30","price":13764},{"date":"1397/06/22 13:50","price":13797},{"date":"1397/06/22 14:00","price":13805},{"date":"1397/06/22 14:10","price":13822},{"date":"1397/06/22 14:20","price":13870},{"date":"1397/06/22 14:30","price":13857},{"date":"1397/06/22 14:50","price":13776},{"date":"1397/06/22 15:00","price":13795},{"date":"1397/06/22 15:10","price":13760},{"date":"1397/06/22 15:20","price":13785},{"date":"1397/06/22 15:30","price":13780},{"date":"1397/06/22 15:50","price":13799},{"date":"1397/06/22 16:00","price":13836},{"date":"1397/06/22 16:10","price":13829},{"date":"1397/06/22 16:20","price":13867},{"date":"1397/06/22 16:30","price":13847},{"date":"1397/06/22 16:50","price":13777},{"date":"1397/06/22 17:00","price":13730},{"date":"1397/06/22 17:10","price":13735},{"date":"1397/06/22 17:20","price":13736},{"date":"1397/06/22 17:30","price":13723},{"date":"1397/06/22 17:50","price":13715},{"date":"1397/06/22 18:00","price":13735},{"date":"1397/06/22 18:10","price":13692},{"date":"1397/06/22 18:20","price":13717},{"date":"1397/06/22 18:30","price":13713},{"date":"1397/06/22 18:50","price":13756},{"date":"1397/06/22 19:00","price":13802},{"date":"1397/06/22 19:10","price":13736},{"date":"1397/06/22 19:20","price":13739},{"date":"1397/06/22 19:30","price":13771},{"date":"1397/06/22 19:50","price":13752},{"date":"1397/06/22 20:00","price":13779},{"date":"1397/06/22 20:10","price":13755},{"date":"1397/06/22 20:20","price":13765},{"date":"1397/06/22 20:30","price":13756},{"date":"1397/06/22 20:50","price":13755},{"date":"1397/06/22 21:00","price":13790},{"date":"1397/06/22 21:10","price":13768},{"date":"1397/06/22 21:20","price":13760}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398