کمترین: 
183.34
بیشترین: 
207.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
207.41
زمان: 
6/22 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 207.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 00:00","price":183.71},{"date":"1397/06/22 02:30","price":184.17},{"date":"1397/06/22 03:00","price":183.34},{"date":"1397/06/22 05:30","price":188.07},{"date":"1397/06/22 06:00","price":192},{"date":"1397/06/22 08:30","price":192.37},{"date":"1397/06/22 09:00","price":193.79},{"date":"1397/06/22 11:30","price":191},{"date":"1397/06/22 12:00","price":191.84},{"date":"1397/06/22 14:30","price":192.31},{"date":"1397/06/22 15:00","price":196.52},{"date":"1397/06/22 17:30","price":198.21},{"date":"1397/06/22 18:00","price":200.5},{"date":"1397/06/22 20:30","price":204.45},{"date":"1397/06/22 21:00","price":207},{"date":"1397/06/22 23:30","price":207.41}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399